สสอ.เสนางคนิคม    โทรศัพท์  : 045-461017    Fax  :  045-461017
 
 
  ค้นหาจาก Google   
นายสมศักดิ์    หอมชื่น
สาธารณสุขอำเภอ
 

  เข้าสู่ระบบรับ-ส่งข้อมูล
  Username
  Password
  
 
    ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี บุญข้าวจี่ อำเภอเสนางคนิคม ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
    วิทยา เผยผลตรวจน้ำคลองประปา และที่นวนคร คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
   สรุปมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ 10 ตุลาคม 2554
   รายชื่อแพทย์รับคำปรึกษาโรค มือ เท้า ปาก
     ขอให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยบริการ
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ (ม.ขอนแก่น)
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน(ม.กรุงเทพฯ)
     ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา สำหรับแพทย์ พยาบาล จำนวน ๑๒ เรื่อง

  รพ.สต.หนองไฮ   
  รพ.สต.โพนทอง      สธ.รับมอบเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดสมอง มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
  รพ.สต.ไร่สีสุก     สธ.เผยประชาชนนิยมใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น ในปี 2553 มูลค่านับล้านบาท
  รพ.สต.หนองสามสี     สธ.ร่วมภาคอุตสาหกรรม เติมหมอพยาบาล 60 คน ดูแลประชาชนเขตอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุดและใกล้เคียง
  รพ.สต.หนองคู     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา เป็นประธานเปิดตัว"โปรแกรมพัฒนาใหม่" HOSxP HOSxPPCU และData Center ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 รพ.สต.โคกกลาง     สสจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิทุกแห่งพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
  รพ.สต.โป่งหิน     อย. เตือนผู้ประกอบการ หยุด! ลักลอบผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ปลาปักเป้า
  รพ.สต.หนองคล้า  
   
  รายงาน บสต.  
 ตรวจสอบ กพ.7
 
รายงานฝ่าย สสอ.
ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง
 
   งานบริหาร นายสมสนุก  โยริพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  
   งานแผนงาน นายสมสนุก  โยริพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  
   งานประกันสุขภาพ นายสมสนุก  โยริพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  
   งานพัฒนาบุคลากร นายสมสนุก  โยริพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  
   งานควบคุมโรค / สุขภาพจิต / ยาเสพติด นายบุญเกิด  ทองพันธ์ เจ้าพนักงานสาธาณสุข ชำนาญงาน  
   งานส่งเสริมสุขภาพ / คุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอำไพ  มุธรรม เจ้าพนักงานสาธาณสุข  
  ตรวจสอบสิทธิบัตร
  มาตรการประหยัด
  18 แฟ้ม สสจ.
  18 แฟ้ม สนย.
  OP/PP สปสช.
  ส่งข้อมูล Data Center
  ตรวจสอบการส่งข้อมูลเบื้องต้น
  บันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ  
  รายงานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ  
   
  สสจ.อำนาจเจริญ  
  รพท.อำนาจเจริญ
         
 
 
  อำเภอ เสนางคนิคม
มอบยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
         
         
 

 
   
  สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
  สสอ.หัวตะพาน
  สสอ.ปทุมราชวงศา
  สสอ.ลืออำนาจ
  สสอ.ชานุมาน
 สสอ.พนา
  รพ.หัวตะพาน
 รพ.ปทุมราชวงศา
  รพ.ลืออำนาจ
  รพ.ชานุมาน
  รพ.พนา
  รพ.เสนางคนิคม
  รพ.สต.น้ำปลีก
  รพ.สต.ฟ้าห่วน
  ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
  สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.
 
         
 
 
  ตรวจคัดกรองโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ  
         
         
 
     
 
     
  กระทรวงสาธารณสุข
  หมออนามัย
 สนง.สสส
  สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาต
  สำนักวิจัยระบบสังคมและสุขภาพ
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  สนง.พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการแพทย
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
  สำนักระบาดวิทยา
  สถิติข้อมูลกรมการปกครอง
  สำนักตรวจและประเมินผล
  ICD-10 WHO
 
 
 

Update   Jul  2011
Copyright (C) 2011   Senangkhanikhom  Public  Health  Office
BY Mr.Santichai Rahong >>> Contact   E - mail : ponghin_s@hotmail.com,  mr.santi007@gmail.com  Tel. 08-28732315